Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/www/novacisko.cz/subdomains/bredy/init.php on line 11

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50562 Library:100020 in /home/www/novacisko.cz/subdomains/bredy/init.php on line 11

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/novacisko.cz/subdomains/bredy/init.php:11) in /home/www/novacisko.cz/subdomains/bredy/index.php on line 38
Integrace Subversion do Microsoft Visual Studio - Bredyho blog - Ondřej Novák
Bredyho blog - Ondřej Novák

Integrace Subversion do Microsoft Visual Studio

Ovládejte Subversion přímo z prostředí Visual Studia. Následující návod vám ukáže jak


Subversion integrované do prostředí Visual C++ 2005 Express EditionKdyž jsem začínal přecházet na Subversion, hledal jsem nějakou vhodnou integraci tohoto nástroje do vývojového prostředí. Než se objevilo Visual Studio 2005 Express, bylo možné Subversion integrovat přes rozhraní MSSCCI. Nicméně dodejme, že tato integrace přes všechno úsilí všech programátorů (ať už ve verzi SubWay, nebo jiné) nebyla nikdy dotažená do konce.

Tady mohu závidět prostředí Eclipse, který nabízí plugin do IDE pro práci se Subversion přímo v prostředí IDE - Subclipse.

S příchodem VC++ 2005 Express Edition padlo i MSSCCI, protože v Express Edition není toto prostředí standardně podporované. To je přítomno pouze v plné verzi Pro. I tak nebo právě proto jsem začal pátrat po nějakém pluginu třetí strany, která by integrovala Subversion přímo do IDE VC+ 2005.

A nakonec jsem našel docela pěkné řešení, které se obejde bez pluginu.

Co je to Subversion

Subversion je systém pro správu verzí zdrojových souborů. Zdrojové soubory ukládá do tzv. repository, což jsou souborové systémy, které právě umožňují sledovat verzi jednotlivých zdrojových souborů. Je možné přejit kdykoliv do historie a vylovit libovolnou verzi souboru, nebo i celého projektu. Dále umožňuje spravovat verze od vícero uživatelů a pracovat vícero uživatelům na jednom souboru naráz, bez toho, aniž by o sobě museli navzájem vědět. Dále je možné zakládat větve projektů, představující například alternativní vývoj stejného projektu, nebo větve označující významné mezistupně ve vývoji daného projektu.

Zkrátka a dobře, Subversion je kvalitní "verzovcí" nástroj, a výborná náhrada stařičkého Visual Source Safe. Díky svému odlišnému přístupu (kladouc důraz na slučování souborů a redukujíc zamykání souborů v repository) je Subversion vhodný pro vývoj v režimu offline, s občasnou online synchronizací (vývojář nemusí mít přístup k repository po celou dobu práce, jako u VSS).

Víc informací i Subversion naleznete na http://subversion.tigris.org/

Jak zaintegrovat Subversion do Visual Studia?

Distribuce Subversion obsahuje pouze balík několika menších aplikací zajišťující všechny funkce. Subversion bez dalších podpor umožňuje přístup do repository pomocí příkazů v příkazové řádce.

A teď se podívejme na Visual Studio. V Menu Tools najdeme kromě mnoha nezajímavých položek i položku External Tools

External tools v prostředí Visual C++ 2005 Express Edition

Pokud vám ještě nedošlo, co se snažím naznačit, tak po následující nápovědě se snad už chytíte: Integraci Subversion do Visual Studia budeme provádět pomocí této funkce. Visual Studio totiž umožňuje přímo z prostředí spouštět externí nástroje a aplikace. A to je přesně to co potřebujeme.

Zapojení jednoduchého příkazu

Začneme tedy náš návod zapojením jednoduchého příkazu ze množiny Subversion příkazů. Následující obrázek nám to názorně ukazuje.

Příkaz nám vypíše stav naší working copy, tj které soubory jsme změnili, které jsme přidali a případně, které jsou v konfliktu.Nesmíme zapomenout zaškrtnout volbu Use Output Window. Jednak nám zajistí, že výsledky příkazů se zobrazí hezky v prostředí IDE a také že nám nezmizí po dokončení příkazu. Až budeme zapojovat commit, ukáže se ještě jedna výhodná vlastnost.

Poznámka
Přepínač --show-updates způsobí, že příkaz nebude pracovat offline. Pokud pracujete hodně offline, a chcete znát stav projektu i v době offline, pak jej vymažte.
Poznámka k používání
Všimněte si, že jako Initial directory uvádím $(ProjectDir). To mimo jiné znamená, že tento příkaz se bude provádět pouze s projektem a to právě s tím, se kterým právě pracujeme. Slovní spojení "právě pracujeme" se většinou bere podle aktivního souboru v editoru, a z jeho zařazení do projektu, případně podle aktuálně vybraného souboru v Project Browseru. $(ProjectDir) budeme používat i v dalších případech, pokud tedy bude příkaz pracovat s celým projektem. U souborově orientovaných příkazů použijeme $(ItemDir). Orientace na aktivní projekt mimojiné znamená, že by bylo dobré mít všechny soubory projektu v některé podsložce nebo aspoň ve složce, kde leží soubor typu vcproj. Knihovní soubory ležící mimo projekt musíme mít v samostatném projektu.

Príkaz update

Úplně stejným zpusobem zapojíme příkaz update

update

Opět necháme výstup směrovat do okna, tak abysme měli přehled o tom, které soubory se změnily
Jako Inital directory nechejte i v tom případě $(ProjectDir)

Příkaz commit

Příkaz commit bude kapánek složitější. Pro commit budeme totiž potřebovat nějaké okénko pro zadání popisu commitu. Bez toho nám subversion commit neumožní. Lze samozřejmě přinutit subversion, aby zprávu nevyplňoval, ale to by byla škoda. Dělat commity bez komentáře se nemusí vyplatit jakmile začneme zkoumat repository historicky.

commit --editor-cmd "c:\winnt\notepad.exe"

samozřejmě místo c:\winnt\ napište cestu do systémové složky windows. Samozřejmě, že není podmínkou používat notepad, ale ze všech editorů mi přijde nejjednodušší k tomu účelu, který potřebujeme.

Opět necháme výstup směrovat do okna (Use Output Window). Tohle mimoděk způsobí, že subversion nedovolí commit bez komentáře. Pokud totiž komentář nenapíšeme, subversion zobrazí výzvu, kterou ovšem nezpracuje, protože přes okno nelze odpovídat na dotazy v konzoli. Výsledkem je, že se prostě commit neprovede. Komentář tedy musíme napsat a soubor v notepadu uložit.

Porovnávání souborů (Diff)

K vizuálnímu porovnávání souborů nevystačíme pouze s příkazy SVN. Budeme potřebovat nástroj k porovnávání. Bude se nám hodit nadstavba TortoiseSVN, kterou určitě má každý nainstalovanou. V tomto případě lze s výhodou použít TortoiseMerge. Ke spuštění aplikace nám však jeden příkazový řádek nevystačí. K porovnání souborů potřebujeme kromě vlastního souboru i jeho BASE verzi a k řešení konfliktů i HEAD verzi

Budeme si muset pomoci dávkovým souborem (batch).
Úkolem dávky bude vyzvednou BASE verzi a HEAD verzi daného souboru a uložit je do TEMP složky. Tyto soubory pak použijeme pro TortoiseMerge.

Batch může vypadat třeba takto:

@echo off
echo Starting Diff/Merge for %1
svn cat %1 -r BASE > %2
svn cat %1 -r HEAD > %3
if errorlevel 1 goto twoways
"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseMerge" /base:%2 /mine:%1 /theirs:%3 /basename:%1 /minename:%1 /theirsname:%1 /mergedname:%1
goto threeways
:twoways
"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseMerge" /base:%2 /mine:%1 /basename:"Original file" /minename:"Modified" /mergedname:"Merged result"
:threeways
echo Diff/Merge done.
del %2
del %3

Dávka se do Visual Studia zapojí jednoduše. Jako aplikaci uvedeme cestu na naši dávku. Dávka vyžaduje 3 parametry. Prvním parametrem je jméno souboru, které porovnáváme. Druhým parametrem je cesta na temp spolu se jménem souboru, který vznikne pro BASE verzi. Třetím parametrem je cesta na temp spolu se jménem soubor, který vznikne pro HEAD verzi. Zápis může vypadat takto

$(ItemName)$(ItemExtension) c:\winnt\temp\$(ItemName)$(ItemExtension).BASE  c:\winnt\temp\$(ItemName)$(ItemExtension).HEAD

(cesty jsou jen ilustrativní).

Jako Initial Directory uveďte $(ItemDir)

Dávku lze použít jak online tak offline. V režimu online umí řešit i konflikty. V režimu offline pouze zobrazuje rozdíly a umožňuje ruční sloučení bez možnosti zobrazovat konflikty. Režim online nebo offline se vybere automaticky, podle toho, zda se podaří získat HEAD verzi z repository

SvnDiff.bat Dávka pro porovnávání a slučování verzí.

Vyřešení konfliktu a vrácení změn

Pokud Commit oznámil konflikt, musíme jej vyřešit. K vyřešení konfliktu použijeme výše napsanou dávku.Jakmile máme konflikty vyřešené, je vhodné toto oznámit subversion. K tomu poslouží další příkaz (v menu má pložku Svn Resolved). Zapojení tohoto příkazu je jednoduché, postupujeme podobně jako u status

resolved

Opět necháme výstup směrovat do okna. Jako Inital directory nechejte i v tom případě $(ProjectDir)


Naprosto stejně postupujem v případe příkazu Revert, čili vrácení změn provedených od posledního update.

 revert $(ItemName)$(ItemExtension)

Možná bysme chtěli, aby nás revert před provedením operace vyzval k potvrzení. Trošku by to zesložitilo příkaz (byla by potřeba dávka), ale ukážeme si, že to není nutné. Visual Studio totiž na změnu souboru externím nástrojem reaguje dotazovacím okénkem. Dotaz tedy obdržíme až po revertu, a v tomto případě jej můžeme odvolat. Pokud v tomto okénku odpovíme, že si nepřejeme promítnout změnu v souboru do editoru, můžeme původní verzi souboru znova uložit a tím revert odvolat.

Přidání nových souborů do repository

A na závěr trochu komplikovanější příkaz.

Při vývoji aplikace vznikají další a další soubory, které zařazuji do projektu. Bylo by asi vhodné, aby jsme nějakým jednoduchým způsobem uměli tyto soubory zařadit i do repository.

To má ale pár menších zádrhelů. V pracovních složkách býva často velký nepořádek. Visual Studio si vedle našich zdrojáků vytváří další pomocné soubory (*.ncb, *.suo, *.user), nehledě na to, že i naší nepozorností můžeme do pracovních složek zanést další nedůležité soubory. A tak je velice obtížné rozhodnout, které soubory přidat a které nepřidávat.

Vlastně tak obtížné to zas není. Ideálně by totiž postačilo, kdyby do repository přibyly pouze ty soubory, které jsou zahrnuty do projektu, čili jsou uvedeny v souboru *.vcproj.

soubor *.vcproj je textový soubor. Jedná se o XML dokument. Asi by tedy stačilo sehnat nějaký XML parser pro příkazovou řádku. Naštěstí ani to není nutné. Když nahlédneme do souboru projektu, zjistíme, že jméno souboru lze v projektu snadno identifikovat.

V této sekci byl původně popsán způsob, jak použít grep a sed k sestavení seznamu souborů. Nově uvádím řešení, který se obejde bez grepu a sedu. Využijeme možnosti příkazu FOR viz (Možnosti "DOSového" příkazu FOR}

@echo off
if "%1"=="pass2" goto pass2

echo Checking working copy for new files
echo -------- New Files ----------

for /F "tokens=1,2* delims==	 " %%i IN (%~f1) DO if "%%i"=="RelativePath" call %0 pass2 "%%~fj"

echo ------- End of list ---------
echo Done. Don't forget to commit working copy, if there are new files.
goto end

:pass2
if not exist "%~d2%~p2.svn\text-base\%~n2%~x2.svn-base" svn add %2
:end

Dávka vyžaduje jeden argument a to jméno souboru typu *.vcproj. Obsahuje dvě sekce, čímž obcházím nutnost mít dva BAT soubory. Místo toho se v jednom místě dávka volá rekurzivně. Druhá sekce je označena jako pass2.

Dávka využívá možnosti příkazu FOR. Prochází soubor uvedený v závorkách za IN (povšimněte si syntaxe, do závorek se dosadí plné jméno souboru). FOR je nastaven tak, že mezera, tabulátor a rovnítko slouží jako oddělovač tokenů. Vyzvedávají se první dva tokeny, přičemž první musí obsahovat slovo "RelativePath". Teprve pak se na druhý token (což je jméno souboru v projektu) provede druhý krok. Ten oddtestuje, zda soubor je již zařazen do SVN (jednoduchým testem vyhledáním kopie ve složce .svn) a v případě, že ne, provede na něj svn add

Zapojení dávky je podobné jako u SvnDiff.

Jako Initial Directory uvedememe $(ProjectDir)

SvnAdd.bat Dávka pro přidávání souboru do repository podle projektu.

Toolbar a ikony

Jakmile máme sestavené všechny příkazy a zadané do Tools, není problém pro ně založit toolbar a přesunout je do něj. Ikony si budete muset nakreslit sami, nebo vyjit z těch, co jsou na této stránce. (viz obrázek nahoře).

Subversion integrované do prostředí Visual C++ 2005 Express Edition

Závěr

Ve výčtu příkazu chybí počáteční CheckOut. Myslím, že je asi jasné proč. CheckOut provádíme pouze na začátku, když stahujeme projekt z repository. V tu chvíli ještě neexistují ani *.vcproj, ani *.sln soubory, takže integrace do Visual Studia by nám v tomto nepřinesla žádnou výhodu. Možná někteří chytří čtenáři použijí například TortoiseSVN k vyvolání checkout dialogu. To už bych nechal na každém.

Každopádně enjoy :-)

Soubory ke stažení

SvnDiff.bat Dávka pro porovnávání a slučování verzí.
SvnAdd.bat Dávka pro přidávání souboru do repository podle projektu.
vytvořeno: 16.1.2007 13:37:07, změněno: 28.1.2007 23:23:04
Jsou informace v článku pro Vás užitečné?
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (0)
  • (0)
Nick nebo OpenID
Vzkaz
 
13.2.2013 09:38:21

28083

doors.txt;10
13.2.2013 09:38:18

28083

doors.txt;10
13.2.2013 09:38:13

28083

doors.txt;10
13.2.2013 03:21:04

979741

http://zalupa.centerblog.net/
http://pidorok.centerblog.net/
http://pesdenka.centerblog.net/
http://barsuk.centerblog.net/
http://fuflo.centerblog.net/
http://analka.blog4ever.com/blog/index-728706.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758796-cheap_viagra__natural_viagra_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758799-cheap_cialis__cheap_cialis_sale_online_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758800-cheap_levitra__generic_levitra_lowest_price_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758802-purchase_zithromax_online__zithromax_azithromycin_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758803-buy_cheap_priligy__buy_dapoxetine_online_.html
13.2.2013 03:21:02

979741

http://zalupa.centerblog.net/
http://pidorok.centerblog.net/
http://pesdenka.centerblog.net/
http://barsuk.centerblog.net/
http://fuflo.centerblog.net/
http://analka.blog4ever.com/blog/index-728706.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758796-cheap_viagra__natural_viagra_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758799-cheap_cialis__cheap_cialis_sale_online_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758800-cheap_levitra__generic_levitra_lowest_price_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758802-purchase_zithromax_online__zithromax_azithromycin_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758803-buy_cheap_priligy__buy_dapoxetine_online_.html
12.2.2013 20:54:55

5296

doors.txt;5
12.2.2013 20:54:54

5296

doors.txt;5
12.2.2013 15:01:50

6238

http://zalupa.centerblog.net/
http://pidorok.centerblog.net/
http://pesdenka.centerblog.net/
http://barsuk.centerblog.net/
http://fuflo.centerblog.net/
http://analka.blog4ever.com/blog/index-728706.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758796-cheap_viagra__natural_viagra_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758799-cheap_cialis__cheap_cialis_sale_online_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758800-cheap_levitra__generic_levitra_lowest_price_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758802-purchase_zithromax_online__zithromax_azithromycin_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758803-buy_cheap_priligy__buy_dapoxetine_online_.html
12.2.2013 15:01:46

6238

http://zalupa.centerblog.net/
http://pidorok.centerblog.net/
http://pesdenka.centerblog.net/
http://barsuk.centerblog.net/
http://fuflo.centerblog.net/
http://analka.blog4ever.com/blog/index-728706.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758796-cheap_viagra__natural_viagra_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758799-cheap_cialis__cheap_cialis_sale_online_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758800-cheap_levitra__generic_levitra_lowest_price_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758802-purchase_zithromax_online__zithromax_azithromycin_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758803-buy_cheap_priligy__buy_dapoxetine_online_.html
12.2.2013 15:01:40

6238

http://zalupa.centerblog.net/
http://pidorok.centerblog.net/
http://pesdenka.centerblog.net/
http://barsuk.centerblog.net/
http://fuflo.centerblog.net/
http://analka.blog4ever.com/blog/index-728706.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758796-cheap_viagra__natural_viagra_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758799-cheap_cialis__cheap_cialis_sale_online_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758800-cheap_levitra__generic_levitra_lowest_price_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758802-purchase_zithromax_online__zithromax_azithromycin_.html
http://analka.blog4ever.com/blog/lire-article-728706-9758803-buy_cheap_priligy__buy_dapoxetine_online_.html
12.2.2013 08:34:32

25820

doors.txt;5
12.2.2013 08:34:30

25820

doors.txt;5
6.2.2013 19:46:15

79352

http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16 Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map1.html ñêà÷àòü êíèãè äëÿ ñàìñóíãà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map2.html ñêà÷àòü êíèãè áåç ñìñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map3.html êíèãè ïàóëî ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map4.html êíèãà àíàñòàñèÿ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map5.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map6.html ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî ýëåêòðîííóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map7.html êíèãà àíåêäîòîâ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map8.html ñêà÷àòü êíèãè ñåðèè ñòàëêåð
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map9.html ñêà÷àòü êíèãó ñîëíöå ïîëóíî÷è
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map10.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî 2012
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map11.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó âàëåðèè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map12.html ñêà÷àòü êíèãè ïåõîâà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map13.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ìîäåëü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map14.html ñêà÷àòü êíèãè èâàíîâè÷
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map15.html áåëÿíèí êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map16.html ðàññâåò ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map17.html ñêà÷àòü êíèãè äæåéìñ ðîëëèíñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map18.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïàíîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map19.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ðóññêèé ÿçûê
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map20.html äàøêîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map21.html êíèãà åíîõà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map22.html êíèãè ïî ôîòîãðàôèè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map23.html êíèãè óæàñû ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map24.html ñåðèè êíèã ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map25.html ôàíòàñòè÷åñêèå êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map26.html ñêà÷àòü êíèãó òðè ìóøêåòåðà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map27.html êíèãè àíäðååâîé ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map28.html ñêà÷àòü êíèãè ñàìàðîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map29.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïðîãðàììó ýëåêòðîííûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map30.html òàéìëåññ ðóáèíîâàÿ êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map31.html ñêà÷àòü êíèãó âðåìÿ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map32.html êðóç ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map33.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî äëÿ äåòåé
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map34.html ñêà÷àòü êíèãó êàê áðîñèòü êóðèòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map35.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ôîðìàò doc
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map36.html ñòàëêåð êíèãè fb2 ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map37.html ñàãà ñóìåðêè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map38.html ñêà÷àòü êíèãó ëîëèòà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map39.html ïîâàðåííàÿ êíèãà àíàðõèñòà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map40.html ñêà÷àòü óìíûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map41.html êíèãè ïî âÿçàíèþ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map42.html ñêà÷àòü áåñïëàòíûå java êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map43.html ñêà÷àòü êíèãè ñòàëêåð txt
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map44.html ñêà÷àòü ýëåêòðîíóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map45.html âåëåñîâà êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map46.html âëàñòåëèí êîëåö êíèãà ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map47.html ñåìåíîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map48.html ãäå ñêà÷àòü ýëåêòðîííûå êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map49.html ñêà÷àòü êíèãó óçíèê àçêàáàíà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map50.html äàðû ñìåðòè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map51.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/cat1/ Ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãè îäíèì ôàéëîì
6.2.2013 19:46:15

79352

http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16 Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map1.html ñêà÷àòü êíèãè äëÿ ñàìñóíãà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map2.html ñêà÷àòü êíèãè áåç ñìñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map3.html êíèãè ïàóëî ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map4.html êíèãà àíàñòàñèÿ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map5.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map6.html ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî ýëåêòðîííóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map7.html êíèãà àíåêäîòîâ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map8.html ñêà÷àòü êíèãè ñåðèè ñòàëêåð
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map9.html ñêà÷àòü êíèãó ñîëíöå ïîëóíî÷è
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map10.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî 2012
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map11.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó âàëåðèè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map12.html ñêà÷àòü êíèãè ïåõîâà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map13.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ìîäåëü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map14.html ñêà÷àòü êíèãè èâàíîâè÷
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map15.html áåëÿíèí êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map16.html ðàññâåò ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map17.html ñêà÷àòü êíèãè äæåéìñ ðîëëèíñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map18.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïàíîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map19.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ðóññêèé ÿçûê
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map20.html äàøêîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map21.html êíèãà åíîõà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map22.html êíèãè ïî ôîòîãðàôèè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map23.html êíèãè óæàñû ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map24.html ñåðèè êíèã ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map25.html ôàíòàñòè÷åñêèå êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map26.html ñêà÷àòü êíèãó òðè ìóøêåòåðà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map27.html êíèãè àíäðååâîé ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map28.html ñêà÷àòü êíèãè ñàìàðîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map29.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïðîãðàììó ýëåêòðîííûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map30.html òàéìëåññ ðóáèíîâàÿ êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map31.html ñêà÷àòü êíèãó âðåìÿ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map32.html êðóç ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map33.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî äëÿ äåòåé
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map34.html ñêà÷àòü êíèãó êàê áðîñèòü êóðèòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map35.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ôîðìàò doc
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map36.html ñòàëêåð êíèãè fb2 ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map37.html ñàãà ñóìåðêè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map38.html ñêà÷àòü êíèãó ëîëèòà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map39.html ïîâàðåííàÿ êíèãà àíàðõèñòà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map40.html ñêà÷àòü óìíûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map41.html êíèãè ïî âÿçàíèþ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map42.html ñêà÷àòü áåñïëàòíûå java êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map43.html ñêà÷àòü êíèãè ñòàëêåð txt
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map44.html ñêà÷àòü ýëåêòðîíóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map45.html âåëåñîâà êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map46.html âëàñòåëèí êîëåö êíèãà ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map47.html ñåìåíîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map48.html ãäå ñêà÷àòü ýëåêòðîííûå êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map49.html ñêà÷àòü êíèãó óçíèê àçêàáàíà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map50.html äàðû ñìåðòè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map51.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/cat1/ Ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãè îäíèì ôàéëîì
6.2.2013 17:55:31

24184

http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16 Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map1.html ñêà÷àòü êíèãè äëÿ ñàìñóíãà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map2.html ñêà÷àòü êíèãè áåç ñìñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map3.html êíèãè ïàóëî ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map4.html êíèãà àíàñòàñèÿ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map5.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map6.html ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî ýëåêòðîííóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map7.html êíèãà àíåêäîòîâ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map8.html ñêà÷àòü êíèãè ñåðèè ñòàëêåð
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map9.html ñêà÷àòü êíèãó ñîëíöå ïîëóíî÷è
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map10.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî 2012
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map11.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó âàëåðèè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map12.html ñêà÷àòü êíèãè ïåõîâà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map13.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ìîäåëü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map14.html ñêà÷àòü êíèãè èâàíîâè÷
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map15.html áåëÿíèí êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map16.html ðàññâåò ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map17.html ñêà÷àòü êíèãè äæåéìñ ðîëëèíñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map18.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïàíîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map19.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ðóññêèé ÿçûê
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map20.html äàøêîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map21.html êíèãà åíîõà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map22.html êíèãè ïî ôîòîãðàôèè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map23.html êíèãè óæàñû ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map24.html ñåðèè êíèã ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map25.html ôàíòàñòè÷åñêèå êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map26.html ñêà÷àòü êíèãó òðè ìóøêåòåðà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map27.html êíèãè àíäðååâîé ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map28.html ñêà÷àòü êíèãè ñàìàðîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map29.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïðîãðàììó ýëåêòðîííûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map30.html òàéìëåññ ðóáèíîâàÿ êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map31.html ñêà÷àòü êíèãó âðåìÿ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map32.html êðóç ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map33.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî äëÿ äåòåé
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map34.html ñêà÷àòü êíèãó êàê áðîñèòü êóðèòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map35.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ôîðìàò doc
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map36.html ñòàëêåð êíèãè fb2 ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map37.html ñàãà ñóìåðêè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map38.html ñêà÷àòü êíèãó ëîëèòà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map39.html ïîâàðåííàÿ êíèãà àíàðõèñòà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map40.html ñêà÷àòü óìíûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map41.html êíèãè ïî âÿçàíèþ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map42.html ñêà÷àòü áåñïëàòíûå java êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map43.html ñêà÷àòü êíèãè ñòàëêåð txt
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map44.html ñêà÷àòü ýëåêòðîíóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map45.html âåëåñîâà êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map46.html âëàñòåëèí êîëåö êíèãà ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map47.html ñåìåíîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map48.html ãäå ñêà÷àòü ýëåêòðîííûå êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map49.html ñêà÷àòü êíèãó óçíèê àçêàáàíà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map50.html äàðû ñìåðòè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map51.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/cat1/ Ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãè îäíèì ôàéëîì
6.2.2013 17:55:31

24184

http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16 Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map1.html ñêà÷àòü êíèãè äëÿ ñàìñóíãà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map2.html ñêà÷àòü êíèãè áåç ñìñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map3.html êíèãè ïàóëî ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map4.html êíèãà àíàñòàñèÿ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map5.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map6.html ñêà÷àòü èãðû áåñïëàòíî ýëåêòðîííóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map7.html êíèãà àíåêäîòîâ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map8.html ñêà÷àòü êíèãè ñåðèè ñòàëêåð
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map9.html ñêà÷àòü êíèãó ñîëíöå ïîëóíî÷è
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map10.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî 2012
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map11.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó âàëåðèè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map12.html ñêà÷àòü êíèãè ïåõîâà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map13.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ìîäåëü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map14.html ñêà÷àòü êíèãè èâàíîâè÷
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map15.html áåëÿíèí êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map16.html ðàññâåò ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map17.html ñêà÷àòü êíèãè äæåéìñ ðîëëèíñ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map18.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïàíîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map19.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãó ðóññêèé ÿçûê
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map20.html äàøêîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map21.html êíèãà åíîõà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map22.html êíèãè ïî ôîòîãðàôèè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map23.html êíèãè óæàñû ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map24.html ñåðèè êíèã ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map25.html ôàíòàñòè÷åñêèå êíèãè ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map26.html ñêà÷àòü êíèãó òðè ìóøêåòåðà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map27.html êíèãè àíäðååâîé ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map28.html ñêà÷àòü êíèãè ñàìàðîâ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map29.html ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïðîãðàììó ýëåêòðîííûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map30.html òàéìëåññ ðóáèíîâàÿ êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map31.html ñêà÷àòü êíèãó âðåìÿ
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map32.html êðóç ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map33.html ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî äëÿ äåòåé
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map34.html ñêà÷àòü êíèãó êàê áðîñèòü êóðèòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map35.html êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî ôîðìàò doc
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map36.html ñòàëêåð êíèãè fb2 ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map37.html ñàãà ñóìåðêè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map38.html ñêà÷àòü êíèãó ëîëèòà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map39.html ïîâàðåííàÿ êíèãà àíàðõèñòà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map40.html ñêà÷àòü óìíûå êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map41.html êíèãè ïî âÿçàíèþ ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map42.html ñêà÷àòü áåñïëàòíûå java êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map43.html ñêà÷àòü êíèãè ñòàëêåð txt
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map44.html ñêà÷àòü ýëåêòðîíóþ êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map45.html âåëåñîâà êíèãà ñêà÷àòü
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map46.html âëàñòåëèí êîëåö êíèãà ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map47.html ñåìåíîâà êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map48.html ãäå ñêà÷àòü ýëåêòðîííûå êíèãè áåñïëàòíî
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map49.html ñêà÷àòü êíèãó óçíèê àçêàáàíà
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map50.html äàðû ñìåðòè ñêà÷àòü êíèãó
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/map51.html âåðåùàãèí ñêà÷àòü êíèãè
http://davidclark.ru/netcat/tmp/dor16/cat1/ Ñêà÷àòü áåñïëàòíî êíèãè îäíèì ôàéëîì
6.2.2013 13:46:33

593318

<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13|Êëþ÷è nod32</url>
6.2.2013 13:46:33

593318

<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13|Êëþ÷è nod32</url>
6.2.2013 10:28:23

5016

<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13|Êëþ÷è nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map1.html|hhuu net nod32 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map2.html|êëþ÷è eset nod32 mobile security</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map3.html|êëþ÷è äëÿ nod32 äî 2017</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map4.html|ñêà÷àòü áåñïëàòíûå êëþ÷è eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map5.html|winrar</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map6.html|êëþ÷è ðàáî÷èå äëÿ îáíîâëåíèÿ nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map7.html|ãåíåðàòîð êëþ÷åé äëÿ àíòèâèðóñà nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map8.html|êëþ÷è îáíîâëåíèÿ nod32 ñêà÷àòü áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map9.html|eset nod32 àíòèâèðóñ 4 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map10.html|íîâûå êëþ÷è smart security nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map11.html|êëþ÷è äëÿ nod32 security 5</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map12.html|eset nod32 antivirus 4 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map13.html|êëþ÷ àêòèâàöèè eset nod32 5</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map14.html|nod32 offline update</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map15.html|nod32 æóðíàëüíûé êëþ÷ 2013</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map16.html|êëþ÷è îáíîâëåíèÿ nod32 2012</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map17.html|nod32 v5 êëþ÷è áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map18.html|îáíîâèòü nod32 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map19.html|êëþ÷è äëÿ nod32 áåñïëàòíî ñâåæèå</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map20.html|êëþ÷è äëÿ nod32 ñìàðò áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map21.html|nod32 ñêà÷àòü</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map22.html|ñâåæèå êëþ÷è äëÿ nod32 antivirus</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map23.html|íîâûå ðàáî÷èå êëþ÷è äëÿ nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map24.html|íîâûå êëþ÷è smart security nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map25.html|êëþ÷è ñâåæèå äëÿ nod32 èþíü</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map26.html|eset nod32 antivirus 4.2 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map27.html|eset nod32 64 bit êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map28.html|eset nod32 êëþ÷è 2013</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map29.html|êëþ÷è äëÿ nod32 ñâåæèå eav</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map30.html|ñêà÷àòü êëþ÷è nod32 5.0 áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map31.html|nod32 êëþ÷è êèòàé</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map32.html|nod32 êëþ÷è ñâåæèå ñìîòðåòü</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map33.html|êëþ÷è äëÿ nod32 4.0 417.0</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map34.html|íîâûå êëþ÷è äëÿ nod32 áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map35.html|êàê óñòàíîâèòü êëþ÷è äëÿ nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map36.html|êëþ÷è äëÿ nod32 5 trial</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map37.html|trial êëþ÷è äëÿ eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map38.html|nod32 êëþ÷è áàçû ëèöåíçèè</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map39.html|êëþ÷è àêòèâàöèè äëÿ nod32 áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map40.html|ñêà÷àòü âå÷íûé êëþ÷ eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map41.html|îáíîâèòü êëþ÷ eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map42.html|êëþ÷è äëÿ nod32 âêîíòàêòå</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map43.html|íîä 32 êëþ÷è áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map44.html|ñêà÷àòü ÷åðåç òîððåíò êëþ÷è nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map45.html|áåñïëàòíûå êëþ÷è äëÿ nod32 9</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map46.html|eset nod32 êëþ÷è áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map47.html|êëþ÷è äëÿ nod32 4 ôîðóì</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map48.html|ñêà÷àòü òîððåíò êëþ÷è äëÿ nod32</url>
6.2.2013 10:28:23

5016

<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13|Êëþ÷è nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map1.html|hhuu net nod32 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map2.html|êëþ÷è eset nod32 mobile security</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map3.html|êëþ÷è äëÿ nod32 äî 2017</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map4.html|ñêà÷àòü áåñïëàòíûå êëþ÷è eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map5.html|winrar</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map6.html|êëþ÷è ðàáî÷èå äëÿ îáíîâëåíèÿ nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map7.html|ãåíåðàòîð êëþ÷åé äëÿ àíòèâèðóñà nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map8.html|êëþ÷è îáíîâëåíèÿ nod32 ñêà÷àòü áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map9.html|eset nod32 àíòèâèðóñ 4 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map10.html|íîâûå êëþ÷è smart security nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map11.html|êëþ÷è äëÿ nod32 security 5</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map12.html|eset nod32 antivirus 4 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map13.html|êëþ÷ àêòèâàöèè eset nod32 5</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map14.html|nod32 offline update</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map15.html|nod32 æóðíàëüíûé êëþ÷ 2013</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map16.html|êëþ÷è îáíîâëåíèÿ nod32 2012</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map17.html|nod32 v5 êëþ÷è áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map18.html|îáíîâèòü nod32 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map19.html|êëþ÷è äëÿ nod32 áåñïëàòíî ñâåæèå</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map20.html|êëþ÷è äëÿ nod32 ñìàðò áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map21.html|nod32 ñêà÷àòü</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map22.html|ñâåæèå êëþ÷è äëÿ nod32 antivirus</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map23.html|íîâûå ðàáî÷èå êëþ÷è äëÿ nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map24.html|íîâûå êëþ÷è smart security nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map25.html|êëþ÷è ñâåæèå äëÿ nod32 èþíü</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map26.html|eset nod32 antivirus 4.2 êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map27.html|eset nod32 64 bit êëþ÷è</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map28.html|eset nod32 êëþ÷è 2013</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map29.html|êëþ÷è äëÿ nod32 ñâåæèå eav</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map30.html|ñêà÷àòü êëþ÷è nod32 5.0 áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map31.html|nod32 êëþ÷è êèòàé</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map32.html|nod32 êëþ÷è ñâåæèå ñìîòðåòü</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map33.html|êëþ÷è äëÿ nod32 4.0 417.0</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map34.html|íîâûå êëþ÷è äëÿ nod32 áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map35.html|êàê óñòàíîâèòü êëþ÷è äëÿ nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map36.html|êëþ÷è äëÿ nod32 5 trial</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map37.html|trial êëþ÷è äëÿ eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map38.html|nod32 êëþ÷è áàçû ëèöåíçèè</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map39.html|êëþ÷è àêòèâàöèè äëÿ nod32 áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map40.html|ñêà÷àòü âå÷íûé êëþ÷ eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map41.html|îáíîâèòü êëþ÷ eset nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map42.html|êëþ÷è äëÿ nod32 âêîíòàêòå</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map43.html|íîä 32 êëþ÷è áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map44.html|ñêà÷àòü ÷åðåç òîððåíò êëþ÷è nod32</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map45.html|áåñïëàòíûå êëþ÷è äëÿ nod32 9</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map46.html|eset nod32 êëþ÷è áåñïëàòíî</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map47.html|êëþ÷è äëÿ nod32 4 ôîðóì</url>
<url>http://etnomania.ru/netcat_files/Media/dor13/map48.html|ñêà÷àòü òîððåíò êëþ÷è äëÿ nod32</url>
19.12.2012 23:46:49

pypeieri

Very nice site!
19.12.2012 23:46:47

iouiwoee

Very nice site! cheap cialis http://ypxoiea.com/qyxatq/4.html
19.12.2012 23:46:41

reyiipyw

Hello! befddbe interesting befddbe site! I'm really like it! Very, very befddbe good!
19.12.2012 23:46:39

eiypiope

Very nice site!
19.12.2012 23:46:37

iyypwree

Very nice site! cheap cialis http://ypxoiea.com/qyxatq/4.html
19.12.2012 23:46:31

iitptwui

Hello! fdbkbde interesting fdbkbde site! I'm really like it! Very, very fdbkbde good!

Podobné články

FastAllocPool - urychlení častých alokací a dealokací

Pokud v programu z nějakých důvodů potřebujeme často provádět new a delete nad některými třídami, můžeme zvýšit efektivitu těchto operací zavedením poolu předalokované paměti

Jak na paralelní překlad ve VC8

Máte doma procesor s DualCore? Nebo snad máte víc jader? A vadí vám, že VC8 Express moc dobře nevyužije tuto vlastnost? Závidíte linuxakům příkaz make -jN? Mám pro Vás dobrou zprávu.

Garbage collector - automatický úklid objektů v C++

Článek navazuje na GarbageCollector v C++, prototyp, kde jsme si představili prototyp třídy provádějící automatický úklid objektů známy jako "garbage collector". Dnes si ukážeme další verzi, nazvěme ji "alfa"

Kontakt


Základy komunikace mezi procesy (ve Windows)

Od počátku Windows95 jsou procesy v paměti oddělené. Každý proces je vlastně svým světem sám pro sebe. Jak tedy mohou komunikovat procesy mezi sebou? Podrobný výčet možností...
Reklama: